Overblijven

Het overblijven is een taak van de ouders die hun kind laten overblijven. In alle klassen wordt door een ouder overgebleven. U wordt hiervoor ingeroosterd. Of u maakt de keuze om te betalen voor het overblijven. De ouders worden ingeroosterd op een rooster dat wordt opgesteld door de coördinator. Bij de opstelling van het rooster wordt gekeken naar een zo goed mogelijke verdeling. Ouders met meer kinderen op school zullen dan ook vaker moeten overblijven. De overblijfcoördinator is per mail en telefonisch bereikbaar. De gegevens van de coördinator staan vermeld in de schoolgids. 

Taken en aandachtspunten bij het overblijven:
  • Aanwezig bij de klas om 11.55 uur;
  • Kinderen blijven op hun plek zitten tot de maaltijd gereed is;
  • Aan het einde van de maaltijd wordt een Bijbelgedeelte gelezen;
  • De ouder eindigt met dankgebed;
  • Kinderen mogen naar het schoolplein na de bel van 12.20 uur;
  • Ouder blijft tot 12.30 op het schoolplein aanwezig tot er een leerkracht is, die de pleinwacht overneemt.
In de klas is een map aanwezig waarin de ouder opmerkingen kan plaatsen. Zowel positief als negatief. Indien er waarschuwingen gegeven moeten worden, zal dit in het schrift vermeld worden. De leerkracht kijkt dagelijks het schrift na. Eventueel wordt contact met de ouders opgenomen door de overblijfcoördinator.
Alle overblijvende ouders volgen een cursus.
 
Documenten: