Ouders in gebed voor de school

Elke eerste en derde woensdag van de maand zijn er een aantal moeders die in de school samenkomen om de leerlingen en leerkrachten in gebed op te dragen. 
De bijeenkomsten zien er als volgt uit:
Een van de moeders opent door het lezen van een Bijbelgedeelte, en eventueel wat gedachten of een dagboekstukje te delen.Daarna bespreken we gebeds- of dankpunten, komende gebeurtenissen in de klassen en punten die door juf Molenaar aangedragen worden. Degenen die dat willen gaan vervolgens hardop in gebed voor.
Er zijn moeders die er bijna altijd zijn, er zijn ook moeders die af en toe aanhaken. Allebei is goed. We zitten meestal in het lokaal van Bijdehandjes waar ook speelgoed is, dus jonge kinderen die zelfstandig spelen, kunnen gewoon mee. We starten om 8.30 uur en gaan meestal rond 9.15 uur weer naar huis.
Van harte welkom!