Kind aanmelden

Als u kennis wilt maken met onze school, dan bent u van harte welkom. U kunt dan contact opnemen met de directeur van de school, Erna Molenaar, e.molenaar@educatis-rpo.nl,  voor het aanvragen van de schoolgids, voor een gesprek of een vrijblijvend bezoek.
Onze aanmeldingsprocedure is als volgt:
 
> U downloadt het inschrijfformulier.

Het ingevulde formulier kunt u verzenden aan de management assistente van de school: a.booij@educatis-rpo.nl. Nadat het formulier ontvangen is op school, neemt de directeur van de school contact met u op voor een afspraak. Ook worden dan de identiteitsformulieren toegezonden.

Met alle ouders, die hun eerste kind aanmelden, wordt een kennismakings- en toelatingsgesprek gevoerd door de directeur en een lid van de lokale identiteitscommissie. In dat gesprek kijken we of u past bij onze school en of wij bij u passen. De lijn school, gezin en kerk is voor ons van groot belang. Ook worden zaken als ouderparticipatie en de schoolregels met u besproken. Na het gesprek hoort u z.s.m. of uw kind is toegelaten.