Kind aanmelden

Als u kennis wilt maken met onze school, dan bent u van harte welkom. U kunt dan contact opnemen met de directeur van de school, Erna Molenaar, e.molenaar@educatis-rpo.nl,  voor het aanvragen van de schoolgids, voor een gesprek of een vrijblijvend bezoek.
Onze aanmeldingsprocedure is als volgt:
 
> U downloadt het inschrijfformulier.

Het ingevulde formulier kunt u verzenden aan de managementassistente van de school: a.booij@educatis-rpo.nl. Nadat het formulier ontvangen is op school, neemt de directeur van de school contact met u op voor een afspraak. Ook worden dan de documenten die bij het toelatingsgesprek horen toegezonden.

Met alle ouders, die hun eerste kind aanmelden, wordt een kennismakings- en toelatingsgesprek gevoerd door de directeur en een lid van de lokale identiteitscommissie. In dit gesprek kijken we of u past bij onze school en of wij, als school, aansluiten bij het gezin. De lijn school, gezin en kerk is voor ons van groot belang. Ook worden zaken als ouderparticipatie en de schoolregels met u besproken. Na het gesprek hoort u vrij snel, uiterlijk na zes weken, of uw kind is toegelaten.