Ouderhulp

Ouders zijn onmisbaar om alles op school soepel te laten verlopen! Zij vervullen veel (extra) taken. Aan het einde van het schooljaar wordt een inventarisatie gemaakt, waarbij de ouders zich voor het komende schooljaar kunnen opgeven voor taken naar keuze.
 
Alle ouderhulp wordt gecoördineerd door leden van de activiteitencommissie. Zij maken ook de planningen en roosters. Dit rooster krijgt iedere ouder aan het begin van het schooljaar gemaild. Om contact met de activiteitencommssie op te nemen kunt u een email sturen naar: ac.calvijnschool@educatis-rpo.nl
 
Wanneer ouders zijn ingeroosterd voor een taak, is het hun verantwoording om ervoor zorg te dragen dat deze taak door hen vervuld wordt. Indien men onverwacht verhinderd is, dient men zelf voor vervanging te zorgen. Dit wordt onderling door de ouders zelf geregeld.